Werkgroep Vervolgde Kerk

“Eindelijk kunnen we weer zingen!”

Meisje Jordanie - VVK

De woorden komen uit de mond van de enthousiaste Lina. Samen met haar man begon ze tien jaar geleden met het geven van Bijbelcursussen in Amman, Jordanië. Er ontstond een huisgemeente die gestaag groeide. Inmiddels bestaat de kerk al uit honderden leden! Veel van hen zijn vluchtelingen uit Syrië of Irak. Lina vertelt hoe de kerk stand houdt in het turbulente Midden-Oosten:

“Omdat we niet geregistreerd zijn, zijn we in principe vogelvrij en hebben we geen rechten”, legt Lina uit. “We kwamen altijd samen in huiskamers. We gebruikten verschillende huizen, zodat het niet te veel opviel. We hebben veel gebeden om een nieuwe plaats voor onze samenkomsten. Met hulp van donoren kunnen we nu een ruimte huren waar iedereen in past en waar we zelfs liederen kunnen zingen!”

Lina en haar blijdschap om weer te kunnen zingen tot eer van Zijn naam kwam in onze gedachten op toen we hoorden dat de initiatiefnemers van het Psalmenproject Alle 150 actiegeld willen ophalen voor onze werkgroep Vervolgde Kerk. Op deze manier draagt dit project, het zingen van de 150 psalmen, op een prachtige manier bij aan het mogelijk maken van het zingen in gemeenten waar dat zonder onze hulp moeilijk is vanwege een vijandige omgeving. “In de huisgemeenten durfden we niet te zingen.” vertelt Lina. “We waren bang dat onze buren de politie zouden bellen. In 2013 werd onze gemeente te groot voor huiskamers. De Heere is goed!” vertelt Lina blij. “Omdat onze kerk niet geregistreerd is, kunnen we op die manier in de problemen komen. We zijn dankbaar voor de steun die we krijgen. Het is bemoedigend om te weten dat er zelfs in Nederland voor ons gebeden wordt.”

De huisgemeente in Jordanië is één van de projecten van werkgroep Vervolgde Kerk van Bijzondere Noden. Naast steun voor de huur of bouw van kerkgebouwen, steunen wij vervolgde christenen ook door middel van christelijke literatuur, steun aan voorgangers/evangelisten en diaconale steun aan christenen die hun bezittingen zijn kwijtgeraakt of achtergesteld worden vanwege hun geloof. Lees meer op www.bijzonderenoden.nl/vervolgdekerk

Advertenties