Stichting Vrienden van Aix

logo_aix_defDe stichting Vrienden van Aix steunt de Faculté Jean Calvin. Middenin de studentenwijk van de Zuid-Franse stad Aix-en-Provence bevindt zich de theologische faculteit Jean Calvin. Deze faculteit vormt een plek waar ongeveer 130 studenten theologisch onderwijs krijgen. Sommigen wonen op de faculteit zelf, anderen volgen het onderwijs op afstand.

homepage

Al bijna 45 jaar staat deze gereformeerde opleiding ten dienste van de hele Franse protestantse kerk. De studenten worden opgeleid tot predikant, zendingswerker, evangelist of diaconaal werker. Een unieke opleiding omdat er naast een klein Bijbelinstituut in Quebec nergens anders in de wereld een Franstalige faculteit te vinden is die zo Bijbelgetrouw in de gereformeerde traditie op universitair niveau haar studenten opleidt. De Bijbel wordt diepgaand bestudeerd als het door de Heere God geïnspireerde Woord. De gereformeerde traditie is ook te vinden in de studie van de belijdenisgeschriften.

 

Internationale contacten

De faculteit staat niet op zichzelf, er zijn contacten met kerken en universiteiten over de hele wereld. Zo is er een samenwerkingsverband met de theologische faculteit in Potchefstrom in Zuid-Afrika, in Jakarta in Indonesië, in Philadelphia in de VS, in Rio de Janeiro in Brazilië. Studenten van alle continenten vinden hun weg naar de faculteit Jean Calvin. De studenten die op afstand studeren komen twee keer per jaar naar Aix-en-Provence voor examens.

 

Persoonlijke band met studenten

De sfeervolle campus van Jean Calvin biedt aan zo’n dertig studenten huisvesting. Er wonen verschillende docenten op terrein. Ook is er een kleine kapel waar alle docenten, medewerkers en studenten wekelijks samenkomen voor een dienst van Woord en Gebed. Prof. Rodrigo de Sousa, docent Oude Testament en Hebreeuws die sinds twee jaar aan de faculteit is verbonden prijst de onderlinge samenwerking tussen docenten en het persoonlijke contact: “Hier is een hecht samenwerkend team. We hebben veel theologische gesprekken met elkaar. Als we als docenten vergaderen nemen we altijd de tijd om een theologisch onderwerp met elkaar te bespreken, er wordt met groot respect naar elkaar geluisterd. Ik vind het heel bemoedigend om zo samen te werken”

 

Helpt u mee?

Omdat de faculteit door de scheiding van kerk en staat geen enkele overheidssteun ontvangt is zij geheel afhankelijk van giften uit binnen- en buitenland. Voor de faculteit is dat een blijvend punt van zorg, maar vooral van gebed, afhankelijkheid en geloofsvertrouwen. Door een gift te geven aan het Psalmenproject Alle 150 steunt u Jean Calvin. Doneren kan via bunq.me/psalmenprojectalle150

Namens onze Franse broeders en zuster: un grand merci!

Advertenties